Kolporter

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - automat szlifierski

Logotyp Od 2018 470

Ustrobna,  dnia 03.03.2018 r.

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” 
Ryszard Karwat Ustrobna,
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 20.02.2018r.
na dostawę fabrycznie nowego
automatu szlifierskiego do obróbki kamienia

Zamawiający:

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
tel/fax; (13) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego automatu szlifierskiego do obróbki kamienia związanej z realizacją projektu pn.:   „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych”.

Do realizacji wykonania zamówienia wybrana została oferta Z.P.U. PROMASZ Wiesław Berezicki, 58-241 Piława Dolna, ul. Główna 111b.

Uzasadnienie:

Ogłoszenie na dostawę fabrycznie nowego automatu szlifierskiego do obróbki kamienia, nr ZP-4/100/2018 zostało opublikowane na stronach internetowych bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, zamowieniarpo.podkarpackie.pl, luksgranit.pl
w dniu 20.02.2018r. z możliwością składania ofert do dnia 28.02.2018 r. do godz. 900. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Podczas jej sprawdzenia stwierdzono, że spełnia ona wymogi zawarte w Ogłoszeniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta Z.P.U. PROMASZ Wiesław Berezicki, 58-241 Piława Dolna, ul. Główna 111b uzyskała największą liczbę punktów, oprócz ceny spełniła ona również oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do warunków gwarancji i serwisowania, dlatego została wybrana do realizacji zamówienia.

03.03.2018 roku , Ryszard Karwat – Właściciel

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja_o_Wyborze_Wykonawcy.pdf)Informacja_o_Wyborze_Wykonawcy.pdf[ ]367 kB

Dostawa automatu szlifierskiego do obróbki kamienia

Logotyp Od 2018 470

Ogłoszenie
na dostawę automatu szlifierskiego do obróbki kamienia

Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu zgodnie z zasadą konkurencyjności nr ZP-4/100/2018 na dostawę automatu szlifierskiego do obróbki kamienia związanego z realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennychw ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  1. Termin realizacji i zakres dostawy określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.
  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń.
  1. Termin składania ofert upływa 28.02.2018r. o godz. 9.00.
  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02.2018r. o godz. 9.30.
  1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

20.02.2018 roku, Ryszard Karwat,  Właściciel

Załączniki:
Pobierz plik (00_Ogłoszenie.pdf)00_Ogłoszenie.pdf[ ]458 kB
Pobierz plik (02_SIWZ.pdf)02_SIWZ.pdf[ ]334 kB
Pobierz plik (03_Oferta.docx)03_Oferta.docx[ ]67 kB
Pobierz plik (03_Oferta.pdf)03_Oferta.pdf[ ]387 kB
Pobierz plik (04_Umowa dostawy.pdf)04_Umowa dostawy.pdf[ ]287 kB

Zamówienie

Projekty dofinansowane z UE

projekt maszyny

 

Naklejka rpo14 20

Gmina Wojaszówka