Dostawa piły linowej do cięcia dużych bloków skalnych

Logotyp Od 2018 470

Ogłoszenie
na dostawę piły linowej do cięcia dużych bloków skalnych

Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu zgodnie z zasadą konkurencyjności nr ZP-3/100/2018 na dostawę piły linowej do cięcia dużych bloków skalnych  związanej z realizacją zadania pn. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych” w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  1. Termin realizacji i zakres dostawy określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń.
  3. Termin składania ofert upływa 07.02.2018r. o godz. 9.00.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.02.2018r. o godz. 9.30.
  5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

29.01.2018 roku, Ryszard Karwat,  Właściciel

Załączniki:
Pobierz plik (00_Ogłoszenie.pdf)00_Ogłoszenie.pdf[ ]458 kB
Pobierz plik (02_SIWZ.pdf)02_SIWZ.pdf[ ]334 kB
Pobierz plik (03_Oferta.docx)03_Oferta.docx[ ]67 kB
Pobierz plik (03_Oferta.pdf)03_Oferta.pdf[ ]386 kB
Pobierz plik (04_Umowa dostawy.pdf)04_Umowa dostawy.pdf[ ]287 kB

Zamówienie

Projekty dofinansowane z UE

projekt maszyny

 

Naklejka rpo14 20

Gmina Wojaszówka