Kolporter

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ściana odpylająca

Logotyp Od 2018 470

Ustrobna,  dnia 26.05.2018 r.

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” 
Ryszard Karwat Ustrobna,
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 14.05.2018r.
na dostawę fabrycznie nowej ściany odpylającej

Zamawiający:

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
tel/fax; (13) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ściany odpylającej będącej realizacją zadania projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych”.

Do realizacji wykonania zamówienia wybrana została oferta Zakładu Produkcyjno – Handlowo-Usługowego "SILKAM", ul. Kępska 2 j, 45-129 Opole.

Uzasadnienie:

Ogłoszenie na dostawę fabrycznie nowej ściany odpylającej, nr ZP-6/100/2018 zostało opublikowane na stronie internetowej luksgranit.pl w dniu  14.05.2018r. z możliwością składania ofert do dnia 23.05.2018 r. do godz. 1000. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Podczas jej sprawdzenia stwierdzono, że spełnia ona wymogi zawarte w Ogłoszeniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta Zakładu Produkcyjno – Handlowo-Usługowego "SILKAM", ul. Kępska 2 j, 45-129 Opole uzyskała największą liczbę punktów, oprócz ceny spełniła ona również oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do warunków gwarancji i serwisowania, dlatego została wybrana do realizacji zamówienia.

26.05.2018 roku , Ryszard Karwat – Właściciel

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja_o_Wyborze_Wykonawcy.pdf)Informacja_o_Wyborze_Wykonawcy.pdf[ ]439 kB

Dostawa ściany odpylającej

Logotyp Od 2018 470

nr ZP-6/100/2018
Ustrobna,  dnia 14.05.2018 r.

Ogłoszenie
na dostawę ściany odpylającej

Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu zgodnie z zasadą rozeznania rynku nr ZP-6/100/2018 na dostawę fabrycznie nowej ściany odpylającej związanego z realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennychw ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  1. Termin realizacji i zakres dostawy określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń.
  3. Termin składania ofert upływa 23.05.2018r. o godz. 10.00.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.2018r. o godz. 10.30.
  5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

14.05.2018 roku, Ryszard Karwat,  Właściciel

Załączniki:
Pobierz plik (00_Ogłoszenie.pdf)00_Ogłoszenie.pdf[ ]537 kB
Pobierz plik (02_SIWZ.pdf)02_SIWZ.pdf[ ]414 kB
Pobierz plik (03_Oferta.docx)03_Oferta.docx[ ]67 kB
Pobierz plik (03_Oferta.pdf)03_Oferta.pdf[ ]406 kB
Pobierz plik (04_Umowa dostawy.pdf)04_Umowa dostawy.pdf[ ]242 kB

Zamówienie

Projekty dofinansowane z UE

projekt maszyny

 

Naklejka rpo14 20

Gmina Wojaszówka