Dostawa sprężarki śrubowej

Logotyp Od 2018 470

nr ZP-5/100/2018
Ustrobna,  dnia 14.05.2018 r.

Ogłoszenie
na dostawę sprężarki śrubowej

Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu zgodnie z zasadą rozeznania rynku nr ZP-5/100/2018 na dostawę fabrycznie nowej sprężarki śrubowej związanego z realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennychw ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  1. Termin realizacji i zakres dostawy określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń.
  3. Termin składania ofert upływa 23.05.2018r. o godz. 9.00.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.2018r. o godz. 9.30.
  5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

14.05.2018 roku, Ryszard Karwat,  Właściciel

Załączniki:
Pobierz plik (00_Ogłoszenie.pdf)00_Ogłoszenie.pdf[ ]536 kB
Pobierz plik (02_SIWZ.pdf)02_SIWZ.pdf[ ]417 kB
Pobierz plik (03_Oferta.docx)03_Oferta.docx[ ]67 kB
Pobierz plik (03_Oferta.pdf)03_Oferta.pdf[ ]408 kB
Pobierz plik (04_Umowa dostawy.pdf)04_Umowa dostawy.pdf[ ]243 kB

Zamówienie

Projekty dofinansowane z UE

projekt maszyny

 

Naklejka rpo14 20

Gmina Wojaszówka