Kolporter

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - suwnica

Logotyp Od 2018 470

Ustrobna,  dnia 09.02.2018 r.

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” 
Ryszard Karwat Ustrobna,
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 26.01.2018r.
na dostawę fabrycznie nowej suwnicy bramowej 
wraz z montażem

Zamawiający:

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
tel/fax; (13) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej suwnicy bramowej wraz z montażem związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:  „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych”.

Do realizacji wykonania zamówienia wybrana została oferta Zakładu Budowy Urządzeń Dźwigowych "ZBUD" Sp. z o. o., ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Uzasadnienie:

Ogłoszenie na dostawę fabrycznie nowej suwnicy bramowej wraz z montażem, nr ZP-2/100/2018 zostało opublikowane na stronach internetowych bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, zamowieniarpo.podkarpackie.pl, luksgranit.pl w dniu  26.01.2018 r. z możliwością składania ofert do dnia 03.02.2018 r. do godz. 900. W wyznaczonym terminie wpłynęło dwie oferty. Podczas ich sprawdzenia stwierdzono, że spełniają ona wymogi zawarte w Ogłoszeniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta Zakładu Budowy Urządzeń Dźwigowych "ZBUD" Sp. z o. o., ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska uzyskała największą liczbę punktów, oprócz ceny spełniła ona również oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do warunków gwarancji i serwisowania, dlatego została wybrana do realizacji zamówienia.

09.02.2018 roku , Ryszard Karwat – Właściciel

Dostawa suwnicy bramowej wraz z montażem

Logotyp Od 2018 470

Ogłoszenie
na dostawę suwnicy bramowej wraz z montażem

Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu zgodnie z zasadą konkurencyjności nr ZP-2/100/2018 na dostawę suwnicy bramowej wraz z montażem związanych z realizacją zadania pn. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych” w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  1. Termin realizacji i zakres dostawy określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń.
  3. Termin składania ofert upływa 03.02.2018r. o godz. 9.00.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.02.2018r. o godz. 9.30.
  5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

26.01.2018 roku, Ryszard Karwat,  Właściciel

Uwaga!

W pierwotnej wersji SIWZ omyłkowo została zawarta data odnośnie terminu wykonania dostawy, w obecnej wersji jest podana data prawidłowa tj. 30.03.2018r.

27.01.2018 roku, Ryszard Karwat,  Właściciel

Załączniki:
Pobierz plik (00_Ogłoszenie.pdf)00_Ogłoszenie.pdf[ ]454 kB
Pobierz plik (02_SIWZ.pdf)02_SIWZ.pdf[ ]335 kB
Pobierz plik (03_Oferta.docx)03_Oferta.docx[ ]52 kB
Pobierz plik (03_Oferta.pdf)03_Oferta.pdf[ ]387 kB
Pobierz plik (04_Umowa dostawy.pdf)04_Umowa dostawy.pdf[ ]287 kB

Zamówienie

Projekty dofinansowane z UE

projekt maszyny

 

Naklejka rpo14 20

Gmina Wojaszówka